Borrar

Santillana Projectes ofereix una proposta actual i innovadora d’adquisició de coneixements, articulada entorn de la metodologia del treball per projectes, amb la qual es dona resposta al repte de potenciar alumnes curiosos, capaços de formular preguntes i buscar respostes, actius, col·laboratius, creatius, participatius i autònoms. 

Encara no  coneixes els nostres Projectes d'Etapa? 

Estan dissenyats perquè es puguin desenvolupar de forma simultània a tots els cursos de Primària, amb l'objectiu de celebrar una jornada de cloenda en la qual participi tot el centre escolar.  

QUINES SÓN LES BASES METODOLÒGIQUES DE SANTILLANA PROJECTES?
 1.  Les emocions, l'espurna que encén l'aprenentatge.

 2. Educar per a la vida: desenvolupament de les diferents competències, intel·ligències i valors.  

 3. Aprenentatge actiu: aprendre fent

 4. Aprendre a pensar

 5. Aprenentatge cooperatiu

VI. Projecte interdisciplinari.

VII. Aprendre a aprendre.

VIII. Atenció a les diferències individuals.

VI. Ús de les noves tecnologies i d'Internet

X. Avaluació formativa  

QUINES SÓN LES BASES METODOLÒGIQUES DE SANTILLANA PROJECTES?
 1.  Les emocions, l'espurna que encén l'aprenentatge.

 2. Educar per a la vida: desenvolupament de les diferents competències, intel·ligències i valors.  

 3. Aprenentatge actiu: aprendre fent

 4. Aprendre a pensar

 5. Aprenentatge cooperatiu

VI. Projecte interdisciplinari.

VII. Aprendre a aprendre.

VIII. Atenció a les diferències individuals.

VI. Ús de les noves tecnologies i d'Internet

X. Avaluació formativa  

QUINES SÓN LES BASES METODOLÒGIQUES DE SANTILLANA PROJECTES?
 1.  Les emocions, l'espurna que encén l'aprenentatge.

 2. Educar per a la vida: desenvolupament de les diferents competències, intel·ligències i valors.  

 3. Aprenentatge actiu: aprendre fent

 4. Aprendre a pensar

 5. Aprenentatge cooperatiu

VI. Projecte interdisciplinari.

VII. Aprendre a aprendre.

VIII. Atenció a les diferències individuals.

VI. Ús de les noves tecnologies i d'Internet

X. Avaluació formativa  

x