Borrar

Àmbit matemàtic Primària

Matemàtiques per pensar. 1r-6è de Primària

Mate+ és un projecte de l'àmbit matemàtic que busca ensenyar matemàtiques d’una manera diferent aprofitant les estratègies d’aprenentatge dels alumnes. S'hi proposen algorismes oberts basats en la descomposició numèrica, presentant unes matemàtiques amenes i constructives, que resulten atractives per a l'alumnat i els fa entendre els continguts d’una manera senzilla. 

 

Catàleg Grup Promotor

Catàleg Illes Balears

Fes clic en el següent vídeo per conèixer millor el projecte 

Exclusiu per al professorat usuari de Santillana
x