Borrar

Àmbit matemàtic Primària

Matemàtiques per pensar. 1r-6è de Primària

Mate+ és un projecte de l'àmbit matemàtic que busca ensenyar matemàtiques d’una manera diferent aprofitant les estratègies d’aprenentatge dels alumnes. S'hi proposen algorismes oberts basats en la descomposició numèrica, presentant unes matemàtiques amenes i constructives, que resulten atractives per a l'alumnat i els fa entendre els continguts d’una manera senzilla. 

 

Catàleg Grup Promotor

Catàleg Illes Balears

Fes clic en el següent vídeo per conèixer millor el projecte 

x