Borrar

Què és ECOS?

Una proposta d'acció a partir d'un conjunt de projectes d'Aprenentatge-servei (ApS) per a Secundària, adreçats a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  

ECOS funciona com a mobilitzador i presenta un pla d'acció orientat a fer possible la sostenibilitat del planeta segons marca l'Agenda 2030, i a construir un món millor des de l'àmbit escolar.  

 

Elements del projecte: 

Quadern d'acció
Publicació de caràcter fungible on l'alumnat recollirà les evidències d'aprenentatge, els resultats de les seves investigacions o debats, etc., i on podrà avaluar cada tasca.

 

Plataforma web
- Lloc web per a la col·laboració, la comunicació i l'aprenentatge vinculat als serveis i les tasques de cada projecte. 
-
 Espai de treball col·laboratiu que potencia la participació i la divulgació de les experiències al centre i a tota la comunitat ECOS. 
- Ludificació.  

 

Portafolis docent
Manual d'aprenentatge-servei relacionat amb els ODS i les habilitats per a la vida. 
- Suggeriments didàctics de les tasques (seqüències didàctiques, temporització, objectius d'etapa curriculars, assignatures, etc.).
- Eines d'avaluació.  

Treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb ECOS

ECOS MOU A L'ACCIÓ
PERQUÈ NOMÉS SI CONEIXEM EL MÓN EL PODEM CANVIAR
 •  Fa possible el canvi per assolir les metes dels ODS. 

 • Converteix l'alumnat en protagonista del canvi mitjançant un aprenentatge actiu. 

 • Contribueix al desenvolupament social des del currículum.

 • Introdueix la metodologia d'aprenentatge-servei a l'aula d'una manera motivadora, rellevant i eficaç per la seva contribució al creixement acadèmic i personal, a partir del servei que es presta a la comunitat. 

 • Afavoreix un bon ambient al centre educatiu per mitjà d'experiències escolars reals que impulsen l'acció de l'alumnat i la cooperació entre estudiants, professorat, famílies i comunitat.

 SOL·LICITA'NS-EN MÉS INFORMACIÓ FENT CLIAQUÍ 

ECOS MOU A L'ACCIÓ
PERQUÈ NOMÉS SI CONEIXEM EL MÓN EL PODEM CANVIAR
 •  Fa possible el canvi per assolir les metes dels ODS. 

 • Converteix l'alumnat en protagonista del canvi mitjançant un aprenentatge actiu. 

 • Contribueix al desenvolupament social des del currículum.

 • Introdueix la metodologia d'aprenentatge-servei a l'aula d'una manera motivadora, rellevant i eficaç per la seva contribució al creixement acadèmic i personal, a partir del servei que es presta a la comunitat. 

 • Afavoreix un bon ambient al centre educatiu per mitjà d'experiències escolars reals que impulsen l'acció de l'alumnat i la cooperació entre estudiants, professorat, famílies i comunitat.

 SOL·LICITA'NS-EN MÉS INFORMACIÓ FENT CLIAQUÍ 

ECOS MOU A L'ACCIÓ
PERQUÈ NOMÉS SI CONEIXEM EL MÓN EL PODEM CANVIAR
 •  Fa possible el canvi per assolir les metes dels ODS. 

 • Converteix l'alumnat en protagonista del canvi mitjançant un aprenentatge actiu. 

 • Contribueix al desenvolupament social des del currículum.

 • Introdueix la metodologia d'aprenentatge-servei a l'aula d'una manera motivadora, rellevant i eficaç per la seva contribució al creixement acadèmic i personal, a partir del servei que es presta a la comunitat. 

 • Afavoreix un bon ambient al centre educatiu per mitjà d'experiències escolars reals que impulsen l'acció de l'alumnat i la cooperació entre estudiants, professorat, famílies i comunitat.

 SOL·LICITA'NS-EN MÉS INFORMACIÓ FENT CLIAQUÍ 

x