Borrar

 Projectes educatius

Santillana ofereix diferents projectes per a cada nivell educatiu i àrea d'ensenyament, amb l'objectiu d'assegurar la coherència de la pràctica docent i el currículum marcat. 

Oferim als centres i docents la solució més adaptada a la seva metodologia, sota el paraigua les pràctiques més innovadores i els continguts més professionalitzats del sector.

x