Borrar

El nou material de Santillana per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Té una metodologia mixta que parteix de la discriminació auditiva, després la visual, i a continuació l’exercitació de l’escriptura i la comprensió, primerament oral i mica en mica lectora. Sense oblidar l’aplicació dels aprenentatges de les diferents tipologies textuals.

Està dividit en 6 nivells i cada nivell en 5 blocs de contingut: Discriminació auditiva, discriminació visual, grafomotricitat, escriptura y comprensió lectora. 

Materials alumnat
 
 

 

 
x