Borrar

El nou material de Santillana per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Té una metodologia mixta que parteix de la discriminació auditiva, després la visual, i a continuació l’exercitació de l’escriptura i la comprensió, primerament oral i mica en mica lectora. Sense oblidar
l’aplicació dels aprenentatges de les diferents tipologies textuals.
Està dividit en 6 nivells i cada nivell en 5 blocs de contingut:
       - Discriminació auditiva
       - Discriminació visual
       - Grafomotricitat
       - Escriptura
       - Comprensió lectora

 

 

 
x