Borrar

Els llibres i els materials proporcionen una resposta adequada als programes vigents per a Formació Professional i dediquen una atenció especial als resultats d’aprenentatge, és a dir, a adquirir les competències professionals que es requereixen a la feina. 

x