Borrar

 T'imagines fer un viatge educatiu acompanyat d'un avi, un ase, una ovella i un gos? Amb aquest projecte, l'alumnat treballarà des de tres grans eixos didàctics: el desenvolupament del llenguatge, l'esperit científic i de les habilitats socioemocionals.

             A més, destaquen el desenvolupament de les competències, el treball dels valors 
i la diversitat i el suport a l'avaluació. 

El projecte està format per: 

- Material per a l'alumnat: amb contes, àlbums, llibres formatius, quaderns temàtics, adhesius i encunyats. 

- Material per a la família: amb el butlletí d'avaluacions, fulls informatius i CD de cançons. 

- Material per al professorat

- Material d'aula: caixa de recursos amb el ninot, les titelles, un calendari organitzatiu, adhesius i molt més!

x