Borrar

 

Molts reptes, un pla 

Santillana per la Igualtat

 

El Pla d’Igualtat de Santillana s’emmarca dins la voluntat expressa de la companyia d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com l’impuls i el foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de l’organització, i s’estableix com un principi estratègic de la política de recursos humans.

Entre les mesures que recull, hi ha un apartat destinat a ordenar el temps de feina, la conciliació i la corresponsabiliat.

Consulta el resum executiu de totes les mesures empreses que preveu el Pla.

 

Cerrar
x