Borrar

La sèrie de quaderns Entrena't ha estat dissenyada per reforçar les destreses instrumentals bàsiques de les Matemàtiques. El seu contingut ha estat desenvolupat sobre la base del currículum de 1r a 6è de Primària, amb l'objectiu que, en finalitzar l'etapa, els nens i les nenes hagin assolit les competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. 

Quaderns de la col·lecció Entrena't 

Claus matemàtiques 1 Entrena't
9788413150697 

Claus matemàtiques 2 Entrena't
9788413150734 

Claus matemàtiques 3 Entrena't 
9788413150758

 Claus matemàtiques 4 Entrena't
9788413150727

 Claus matemàtiques 5 Entrena't
9788413150710

Claus matemàtiques 6 Entrena't
9788413150789 

x