Borrar


Oferim una proposta innovadora amb l’aplicació dels avenços de la neuroeducació
a la metodologia del treball per projectes. 

Els projectes Sabem moltes coses! 3.0 et permetran estimular la curiositat dels nens i les nenes, de manera que aprendran a formular preguntes i a buscar-ne les respostes perquè siguin, a més, col·laboratius, creatius, participatius i autònoms. 

x