Borrar

L'objectiu fonamental d'aquest material és ajudar a desenvolupar habilitats de comunicació i a adquirir competències per parlar davant els altres. 

En cada quadern d’Oratòria presentem cinc tallers que ensenyen estratègies per parlar en públic.

x