Borrar

Llengua+ és un nou projecte per als qui creuen que aprendre a comunicar-se és el principal objectiu de l’àrea de Llengua.

Pensat per als qui volen que l'aprenentatge de les llengües connecti amb la realitat, per als que s'estimen més tenir llibertat per organitzar la seva programació i volen que l'alumnat es diverteixi mentre aprèn i desenvolupa la seva creativitat. 

Projectes relacionats
Mate+
Santillana Projectes
x