Borrar

Plataformes Educatives

Els nostres professionals interpreten el currículum educatiu oferint projectes didàctics que asseguren la coherència de la pràctica docent, ajuden a afrontar nous reptes educatius i s'adapten a la identitat dels centres, els docents i les noves metodologies d'aprenentatge. 

Continguts i múltiples recursos que s'adeqüen a totes les necessitats i promouen una "escola d'autor" on cada centre té veu pròpia. 

Aula Virtual 3

Aula Virtual és una aplicació gratuïta i multiidioma que t’ofereix tots els continguts, recursos i eines necessaris per a l’ensenyament en entorns digitals.

x