Borrar
 
 
 

PRISMES és l’espai digital d’aprenentatge de Santillana per a la Secundària del segle XXI.

Una eina dinàmica i motivadora per a una escola innovadora, connectada, que es fa preguntes, que busca informació per respondre-les, que és col·laborativa, i que afavoreix el creixement acadèmic i personal i l’autoestima de l’alumnat.

Un projecte digital que dona resposta a l’heterogeneïtat de les aules, on coincideixen persones que avancen a ritmes d’aprenentatge diferents o que aprenen de maneres diverses amb grups de classes amb objectius d’aprenentatge diferents. 

x