Borrar

ACTIVITATS PER TREBALLAR LES EMOCIONS

L’educació emocional és una aspecte fonamental en el desenvolupament dels nens i les nenes. Des d’una edat primerenca, les emocions tenen un paper essencial en la vida quotidiana, perquè influeixen en les decisions, les relacions interpersonals i el benestar general. Així, una bona educació emocional proporciona als escolars les eines necessàries per comprendre, expressar i regular les seves emocions de manera saludable. Això els ajuda a desenvolupar habilitats com l’empatia, la resiliència, l’autoconsciència o la gestió de l’estrès i fins i tot els dota de la capacitat per gestionar els conflictes amb altres persones. Tot això, sens dubte, és fonamental per a una vida adulta equilibrada i sana.

Si oferim a l’alumnat un entorn que fomenti l’exploració i la comprensió dels sentiments per mitjà dels projectes educatius o d’activitats dissenyades amb aquesta finalitat, els capacitem perquè s’enfrontin més bé als reptes emocionals i socials i, així, promovem el seu benestar emocional al llarg de la seva vida. Per tant, l’educació emocional és un puntal crucial en la formació de persones autònomes, segures i emocionalment intel·ligents.

Activitats per treballar les emocions a Infantil

És més important que mai posar a l’abast de l’alumnat més petit oportunitats perquè explorin les seves emocions i les expressin de manera segura i didàctica per mitjà d’activitats extretes. Com a resultat, assentarem les bases per a la seva salut emocional i el seu benestar futur. Aquestes dinàmiques no els ajuden només a identificar les seves pròpies emocions i a comprendre-les, sinó que també fomenten l’empatia, l’autoregulació emocional i les habilitats socials.

El semàfor de les emocions

El semàfor de les emocions és una tècnica molt senzilla i efectiva per ajudar la canalla a identificar les seves emocions i a regular-les. Com indica el mateix nom, es basa en la imatge d’un semàfor amb tres colors, vermell, groc i verd, que impulsa els infants a prendre consciència de com se senten, alhora que els incita a comunicar-ho a la resta. D’aquesta manera:

  • El semàfor vermell es fa servir quan se senten emocions que es poden identificar com a desagradables, com ara la tristesa, la ira o la decepció. En aquest punt, els escolars han de fer un descans, respirar profundament i buscar l’ajuda d’una persona adulta.

  • El color groc representa emocions com la preocupació, el nerviosisme o la inquietud. En el moment en què els infants se senten així, és recomanable que parlin sobre com ho viuen i que busquin suport per poder tornar al color verd.

  • Finalment, el color verd fa referència a emocions agradables, com ara la felicitat o la tranquil·litat. Per tant, poden continuar les activitats.

 

La capsa de les emocions

La capsa de les emocions és un joc senzill i divertit per ensenyar els nens i les nenes a reconèixer les seves emocions i a gestionar-les d’una manera sana, positiva i lúdica.

Per poder desenvolupar aquesta dinàmica pedagògica cal preparar una capsa, que han de decorar entre tota la classe de la manera que prefereixin i amb els materials que més els agradin. És essencial recordar que es tracta d’un espai privat i personal, on es poden incloure totes les emocions que cada estudiant consideri. Per jugar-hi, es poden crear targetes amb fotos, dibuixos o notes que expressin les seves emocions. Poden revisar-ne el contingut i incloure-hi més elements sempre que vulguin, amb la supervisió del mestre o la mestra. 

Activitats per treballar les emocions a Primària

De la mateixa manera que és important treball el pla emocional des de l’Educació Infantil, és indispensable seguir fomentant la creativitat i les emocions a Primària. Per als escolars d’entre sis i dotze anys també hi ha nombroses activitats per ensenyar-los a gestionar-se emocionalment de manera sana i efectiva.

El diari emocional

El diari emocional és una dinàmica d’educació i expressió de sentiments que consisteix, essencialment, a registrar en un quadern totes les accions, situacions o moments que els hagin provocat canvis en l’estat d’ànim, tant positius com negatius.  Això fomenta la introspecció i l’autoreflexió, i els ajuda a conèixer-se interiorment, a millorar la gestió emocional i a augmentar la seguretat i la confiança.

Avui dia ja es poden trobar diaris emocionals preparats per fer-los servir, però també hi ha l’opció de crear-ne un de propi de zero, fet que permet als infants d’elaborar un dietari, amb l’ajuda d’una persona adulta, 100% personalitzat i adequat a les seves necessitats i gustos. 

El joc dels rols emocionals

El joc dels rols emocionals és una activitat educativa en què els escolars representen diferents situacions i personatges amb la intenció d’explorar les seves emocions i entendre-les. Fan servir disfresses, accessoris i fins i tot ninos per actuar en escenaris que provoquen diversos estats d’ànim, com ara alegria, tristesa o ràbia. Per mitjà d’aquesta representació, els petits practiquen com poden expressar els sentiments i resoldre situacions emocionals de manera positiva, fet que fomenta l’empatia, les habilitats de comunicació i l’autoconeixement.

Després del joc, és recomanable fer una reflexió conjunta en què es discuteixin les emocions que s’han experimentat i les estratègies que s’han fet servir per gestionar-les. Això els ajuda a comprendre més bé els seus propis sentiments i els de la resta, i enforteix la seva capacitat per enfrontar-se a conflictes en la vida diària i resoldre’ls.

Jocs per treballar les emocions a Infantil

Més enllà de les activitats i les dinàmiques, els jocs per treballar les emocions en l’etapa d’Infantil són eines lúdiques i educatives dissenyades per ajudar els alumnes a identificar, expressar i gestionar les seves sensacions de manera saludable. Per mitjà d’aquests jocs, s’incentiva el desenvolupament d’habilitats emocionals i socials, que afavoreixen que comprenguin més bé els seus sentiments i els de la resta, i, d’aquesta manera, promoure una bona convivència i un creixement emocional equilibrat.

Cara d’emocions

En aquest joc cada targeta mostra una cara amb una expressió específica, com ara felicitat, tristesa, ràbia, sorpresa, por, etc. Els escolars han de mirar les targetes, reconèixer-les i dir quina emoció representa cadascuna. Això és efectiu per millorar el seu vocabulari emocional, alhora que augmenta la seva capacitat per reconèixer els sentiments propis i els de la resta, i estimula l’empatia i la comprensió emocional.

Altres activitats originals per treballar les emocions

A més dels jocs tradicionals, hi ha altres activitats originals per treballar les emocions dels estudiants més petits que promouen l’exploració emocional de manera creativa i dinàmica. Aquestes activitats inclouen des de l’ús de la música i l’art fins a tècniques de relaxació i contes interactius, i els ofereixen diverses oportunitats perquè identifiquin, expressin i gestionin els seus sentiments i, d’aquesta manera, s’enriqueixi el seu desenvolupament emocional.

 

La roda d’emocions musical

La roda d’emocions musical per a nenes i nens és una eina educativa que combina música i visualització per ajudar-los a identificar els seus sentiments i a expressar-los. Aquest recurs es basa en la creació d’una roda que representa diferents emocions, en la qual es fan servir cançons infantils conegudes amb l’objectiu que el procés sigui més interactiu i divertit. Per exemple, una de les versions populars d’aquesta eina es basa en la cançó “If You’re Happy and You Know It”.

En aquest joc senzill, s’anima la canalla a crear una roda d’emocions en què cada secció representa una emoció diferent, com ara felicitat, tristesa, molèstia, enuig, sorpresa, etc. Els escolars poden cantar la cançó i associar-ne cada vers amb una emoció específica, fet que els ajuda a reconèixer els seus sentiments i a expressar-los.

La importància d’integrar l’educació emocional

Integrar l’educació emocional en el currículum educatiu dels estudiants més petits és fonamental per al seu desenvolupament integral. Al cap i a la fi, aquests exemples d’activitats els ensenyen a reconèixer, entendre i gestionar les seves emocions de manera efectiva, fet que promou una millora de la salut mental i el benestar general.

Si desenvolupen habilitats com l’empatia, la resiliència i la comunicació emocional, els nens i les nenes estan més preparats per enfrontar-se a reptes personals i socials, fet que millora la seva capacitat per relacionar-se amb la resta i per resoldre conflictes de manera constructiva. Així mateix, es fomenta un ambient d’aprenentatge més positiu i col·laboratiu, on els estudiants se senten segurs i valorats, i això, alhora, potencia el seu rendiment acadèmic i el creixement personal.

 

 

x