Borrar

Adaptacions Curriculars

La nostra preocupació principal és la d’aportar el màxim nombre d’eines que ajudin el professorat en la seva tasca diària, per això, hem elaborat Avança, material per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Hem evitat l’habitual buidat quantitatiu dels continguts del llibre base i hi hem afegit més activitats, per tal d’aconseguir un nou llibre amb els continguts fonamentals, a més de continguts de cursos anteriors i activitats creades expressament per al projecte.

  • Selecció dels continguts essencials de cada unitat.

  • Concreció del nivell de desenvolupament dels continguts seleccionats.

  • Redacció i presentació de continguts pensada i executada per a alumnes amb necessitats educatives especials.

  • No és un simple retall de paràgrafs.

  • No és una redacció telegràfica dels mateixos continguts.

A qui s'adreça?

  • Departaments de Llengua catalana i Literatura, Lengua castellana y Literatura, Matemàtiques, Física i Química, Geografia i Història, Biologia i Geologia. 

  • Grups PMAR. Avança proporciona a aquests grups una solució per al desfasament curricular que acostumen a tenir els alumnes PMAR II quan arriben a 4t d'ESO.

  • Departaments d'orientació. 

x