Borrar

Matemàtiques manipulatives per a 4 i 5 anys

Mate+ és un projecte innovador, basat en la manipulació d'objectes i en el treball col·lectiu, que permet a l'alumnat crear les seves pròpies estratègies de resolució de problemes per mitjà del joc i l'experimentació. L'estructura i la metodologia coincideixen amb les que es fan servir a Mate+ de Primària, cosa que afavoreix la continuïtat del projecte en aquesta etapa. 

AIXÍ SÓN LES NOSTRES MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

- El projecte respon a les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, basades en la descomposició de nombres.

- Es tracta d’unes matemàtiques divertides, que es desenvolupen per mitjà del joc i de l’experimentació amb el propi cos, eines principals per a l’aprenentatge a aquestes edats.

- Els continguts es presenten connectats amb la realitat de l’alumnat: la casa, l’escola i el barri.

- Afavoreix que els nens i nenes desenvolupin la flexibilitat de pensament i la competència matemàtica necessàries per poder comprendre els problemes que se’ls plantegen i escollir les estratègies de resolució que s’adaptin més bé a la seva capacitat de raonament. 

AIXÍ SÓN LES NOSTRES MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

- El projecte respon a les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, basades en la descomposició de nombres.

- Es tracta d’unes matemàtiques divertides, que es desenvolupen per mitjà del joc i de l’experimentació amb el propi cos, eines principals per a l’aprenentatge a aquestes edats.

- Els continguts es presenten connectats amb la realitat de l’alumnat: la casa, l’escola i el barri.

- Afavoreix que els nens i nenes desenvolupin la flexibilitat de pensament i la competència matemàtica necessàries per poder comprendre els problemes que se’ls plantegen i escollir les estratègies de resolució que s’adaptin més bé a la seva capacitat de raonament. 

AIXÍ SÓN LES NOSTRES MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

- El projecte respon a les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, basades en la descomposició de nombres.

- Es tracta d’unes matemàtiques divertides, que es desenvolupen per mitjà del joc i de l’experimentació amb el propi cos, eines principals per a l’aprenentatge a aquestes edats.

- Els continguts es presenten connectats amb la realitat de l’alumnat: la casa, l’escola i el barri.

- Afavoreix que els nens i nenes desenvolupin la flexibilitat de pensament i la competència matemàtica necessàries per poder comprendre els problemes que se’ls plantegen i escollir les estratègies de resolució que s’adaptin més bé a la seva capacitat de raonament. 

Projectes relacionats
Contacomptes
x