Borrar

Aquest projecte que ara et presentem proposa treballar totes les intel·ligències de l'alumnat, mitjançant tasques orientades a potenciar cadascuna d’elles i proporcionar, a més, un espai per a la creativitat personal. 

Un dels principals objectius del professorat és que l'alumnat assoleixi les competències i actuï amb eficàcia en els diferents entorns, aquest projecte contribueix a aquesta fita.

Projectes relacionats
Aprendre a ser
Llengua+
x