Borrar

Santillana presenta una col·lecció de quaderns de matemàtiques com una eina que es proposa contribuir, amb un nou model didàctic, al desenvolupament de les competències matemàtiques. 

El mètode DECA consta de cinc quaderns de 2n a 6è de Primària, i està basat en un nou sistema per reforçar i refermar un dels objectius fonamentals d’aquesta etapa: aprendre a resoldre problemes de matemàtiques.

x