Borrar

MIRA MIRA és un mètode de comprensió lectora per a Primària que exercita, a través de la imatge, les capacitats que un bon lector ha de dominar per poder comprendre qualsevol tipus de text. A través d’aquest mètode, els alumnes seran plenament capaços de localitzar informació explícita, inferir informació implícita, relacionar i valorar. MIRA MIRA, un mètode per crear bons lectors 

Projectes relacionats
DECA
x