Borrar

Vivim en un món saturat d’imatges que les noves tecnologies ajuden a difondre i, per això, és fonamental educar l’alumnat en les arts visuals.

Emocionar-te es una nova sèrie d’Educació visual i plàstica basada en:

  • L’aprenentatge per projectes.

  • La llibertat del docent per dissenyar i impartir la matèria.

  • L’objectiu de formar un alumnat creatiu, crític, cooperatiu i compromès.

Aquest projecte se sosté en:

El desenvolupament de la creativitat:
Emocionar-te afavoreix l’activitat creadora mitjançant propostes de treball més lliures.

 L’expressió de les emocions:
L’Educació artística es presenta com una via d’expressió del desenvolupament emocional i personal. 

 Un material interdisciplinari:
Emocionar-te oferint una sèrie de recursos que, des de l’Educació artística, donen suport a l’aprenentatge de les àrees de l’àmbit de Coneixement del medi.

 El treball per projectes:
L’Educació artística se suma al treball basat en projectes, sobre la base de les emocions com a motor d’aprenentatge, l’aprendre fent, l’aprendre a pensar i el treball cooperatiu.

Aquest projecte se sosté en:

El desenvolupament de la creativitat:
Emocionar-te afavoreix l’activitat creadora mitjançant propostes de treball més lliures.

 L’expressió de les emocions:
L’Educació artística es presenta com una via d’expressió del desenvolupament emocional i personal. 

 Un material interdisciplinari:
Emocionar-te oferint una sèrie de recursos que, des de l’Educació artística, donen suport a l’aprenentatge de les àrees de l’àmbit de Coneixement del medi.

 El treball per projectes:
L’Educació artística se suma al treball basat en projectes, sobre la base de les emocions com a motor d’aprenentatge, l’aprendre fent, l’aprendre a pensar i el treball cooperatiu.

Aquest projecte se sosté en:

El desenvolupament de la creativitat:
Emocionar-te afavoreix l’activitat creadora mitjançant propostes de treball més lliures.

 L’expressió de les emocions:
L’Educació artística es presenta com una via d’expressió del desenvolupament emocional i personal. 

 Un material interdisciplinari:
Emocionar-te oferint una sèrie de recursos que, des de l’Educació artística, donen suport a l’aprenentatge de les àrees de l’àmbit de Coneixement del medi.

 El treball per projectes:
L’Educació artística se suma al treball basat en projectes, sobre la base de les emocions com a motor d’aprenentatge, l’aprendre fent, l’aprendre a pensar i el treball cooperatiu.

 
x