Borrar

 

Llengua catalana i Literatura

 

 

  A Construint mons trobaràs: 

  • Llengua pràctica: amb  situacions d’aprenentatge que permeten integrar els coneixements lingüístics i aplicar-los a contextos quotidians.

  • Llengua comunicativa, que situa els aprenentatges al servei de la interacció oral i escrita.

  • Llengua connectada amb el món d’avui.

x