Borrar
 
 

 Ajudant docents i estudiants a treballar en remot mitjançant les seves plataformes d’aprenentatge

 

 

La situació de tancament temporal dels centres educatius provoca que les escoles hagin de continuar el seu procés
d’ensenyament-aprenentatge en remot, amb l’ajut de la tecnologia i les aplicacions educatives.

Santillana, conscient del moment excepcional en què vivim, ofereix tot el seu suport i ajuda per normalitzar
l’ús de les nostres plataformes digitals des de casa i fer que sigui més fàcil i accessible.

Reiterem el suport incondicional de Santillana a la comunitat educativa perquè el procés d’ensenyament-aprenentatge tingui la mínima afectació possible per les circumstàncies inèdites en què ens trobem. Estem segurs que amb l’esforç i la responsabilitat de tothom ho aconseguirem.

NOVETATS 2020
x